Warrington classificatierapport

Warrington classificatierapport voor reactie bij brand.

Dit classificatierapport detineert de PolySto stootranden in overeenstemming met de procedures weergegeven in de norm EN13501-1+A:2009: Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag.